Oxford Splash B [5 Años] - Audio CDs


CD 1

CD 2Track  1

 

Routine Songs

Track  2

Track  3

Track  4

Track  5

Track  6

Track  7

Track  8

Track  9

Track  10

Track  11

 

Starter Unit

Hello!

Track  12

Track  13

Track  14

Track  15

Unit 1

I'm late, I'm late, I'm late!

Track  16

Track  17

Track  18

Track  19

Track  20

Track  21

Unit 2

It's autum!

Track  22

Track  23

Track  24

Track  25

Track  26

Track  27

Unit 3

It's a secret...

Track  28

Track  29

Track  30

Track  31

Track  32

Track  33

Unit 4

What's the matter?

Track  34

Track  35

Track  36

Track  37

Track  38

Track  39

Track  1

 

Unit 5

But I want chips!

Track  2

Track  3

Track  4

Track  5

Track  6

Track  7

Unit 6

Let's go to town!

Track  8

Track  9

Track  10

Track  11

Track  12

Track  13

Unit 7

Wild animals.

Track  14

Track  15

Track  16

Track  17

Track  18

Track  19

Unit 8

I love the beach!

Track  20

Track  21

Track  22

Track  23

Track  24

Track  25

Unit 9

Summer holidays

Track  26

Track  27

Track  28

Track  29

Track  30

Track  31

Al units

Karaoke

Track  32

Track  33

Track  34

Track  35

Track  36

Track  37

Track  38